021-22227572

گلستان‌خوانی؛ باب در فواید خاموشی

 🔸 دومین رویداد پانوراما در باشگاه «تاک» گلستان‌خوانی است و باب «در فواید خاموشی» را با هم می‌خوانیم.

🔸 در این نشست، رضا زنگنه، مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی، در کنار ما خواهد بود.

[aparat id=”SeycX” width=”full”]

🔸 باشگاه تاک در موسسه پانوراما، زین پس هر هفته نشست‌هایی را در موضوعات هنر، فلسفه، ادبیات، علوم اجتماعی، الهیات و اقتصاد با رویکرد گفت‌وگویی برگزار خواهد کرد. شما هم می‌توانید «ما» شوید.

🍃 هزار باده ناخورده در رگ تاک است