021-26204868

کارگاه روزنامه‌نگاری اقتصادی

موسسه فرهنگی – رسانه‌ای پانوراما برگزار می‌کند.

کارگاه روزنامه‌نگاری اقتصادی پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸

طراحی داستان یک برند با حسن نمک‌دوست، استاد روزنامه‌نگاری

مفاهیم و ملاحظات پایه در روزنامه‌نگاری اقتصادی با حسین عبده تبریزی، اقتصاددان

به شرکت‌کنندگان، گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد و از برگزیدگان، در رسانه اقتصادی بازاروما دعوت به همکاری می‌شود. هزینه دوره حضوری: ۴۰۰ هزار تومان هزینه دوره آنلاین: ۲۰۰ هزار تومان