021-26204868

پناه بر روان‌درمانی؛ بازخوانی تجربه‌های بالینی

تاک چهارم: پناه بر روان‌درمانی؛ بازخوانی تجربه‌های بالینی

📺 همراه با نمایش فیلم «دو روز و یک شب» برادران داردن

🔸 ساعت ۱۸:۳۰ پنج‌شنبه ۱۹ مرداد در چهارمین تاک به تاکبانی محمد تیموری، روان‌درمانگر، با هم به بازخوانی تجربه‌های بالینی و تماشای فیلم «دو روز و یک شب» می‌نشینیم.

[aparat id=”uSCoT” width=”full”]

🍃 هزار باده ناخورده در رگ تاک است