021-22227572

دیدار با دی‌تی؛ نقبی بر دفترچه خیالات روزانه

تاک یازدهم: دیدار با دی‌تی

نقبی بر دفترچه خیالات روزانه

تاکبان: مرتضی مردیها

پنج‌شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۸

 

[aparat id=”PkI4S” width=”full”]

 

مرتضی مردیها در تاک «دیدار با دی‌تی»: هستی ما به احساس است نه عقل

مرتضی مردیها تاکبان تاک یازدهم پانوراما بود. در این تاک گزیده‌هایی از کتاب «پناه بر دی‌تی؛ دفترچه خیالات روزانه» را در کنار هم خواندیم و روایت مردیها را از این کتاب و رابطه احساس و عقل شنیدیم. این نویسنده و فیلسوف معتقد است «تمام زیبایی‌ها از احساس است و از سوی دیگر اگر دائم مواظب همین احساسات نباشیم، همه‌چیز را ویران می‌کنند». او از سویی دیگر، می‌گوید «خود این زیبایی را به عرصه درآوردن کار عقل است» و درباره این پارادوکس توضیح می‌دهد.

این ویدئو، گزارشی مختصر از تاک یازدهم است. در تاک‌های بعدی همراه ما باشید که همچنان «هزار باده ناخورده در رگ تاک است».