021-26204868

جهان فلسفی خیام در رباعیات

تاک دوازدهم: جهان فلسفی خیام در رباعیات

تاکبان: سید حجت‌الحق حسینی

پنج‌شنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۸

 

سخنان سیدحجت‌الحق حسینی، خیام‌شناس، را درباره عمر خیام نیشابوری و رباعیاتش ببینید.

سید حجت‌الحق حسینی در تاک دوازدهم مطرح کرد: فقط ۹۵ رباعی خیام اصالت دارند سید حجت‌الحق حسینی، خیام‌شناس، در تاک دوازدهم تنها ۹۵ رباعی خیام را دارای اصالت برشمرد و از این انتقاد کرد که «هیچ‌کدام از آثار دست اول خیام منبع اصلی در ایران نیست». وی خیام را جدای از شاعران مطرح دیگری چون حافظ و مولانا برشمرد و این تمایز را میل او به سمت کوتاه‌ترین قالب شعر در آن زمان، یعنی رباعی، دانست.

 

[aparat id=”u1kdX” width=”full”]

[aparat id=”KJ28d” width=”full”]

[aparat id=”B6wpx” width=”full”]

 

هزار باده ناخورده در رگ تاک است