021-26204868

بالاتر از این زمانه؛ زمان جاری‌ است

[aparat id=”TubpZ” width=”full”]

تاک نُهم، پنجشنبه ۳۰ شهریور به تاک‌بانی بهروز مرباغی برگزار شد

بهروز مرباغی: تئاتر نبض جامعه است. هر زمانی که تئاتر در جامعه رشد کند، باید بدانیم که جامعه آبستن حوادث است

در تاک‌های بعدی همراه ما باشید✨

هزار باده ناخورده در رگ تاک است