021-22227572

بازخوانی نمایشنامه فصل شکار بادبادک‌ها از جلال تهرانی

بازخوانی نمایشنامه فصل شکار بادبادک‌ها از جلال تهرانی تاک شانزدهم به تاکبانی مریم نداف‌پور لنگرودی

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد.

«من» به دنبال «خودم» می‌گردد؛ بازخوانی نمایشنامه فصل شکار بادبادک‌ها

تاک شانزدهم به تاکبانی مریم نداف‌پور، مردم‌شناس، با بازخوانی نمایشنامه فصل شکار بادبادک‌ها نوشته جلال تهرانی برگزار شد.

مریم نداف‌پور: این دختر می‌خواهد «خود»ی را که جامعه برایش ساخته کنار بزند.

در خلاصه نمایشنامه فصل شکار بادبادک‌ها آمده است: متنی تک‌نفره است و به دختری می‌پردازد که از ادامه‌ی حیات وحشت‌زده است و در تلاش است که به گذشته و چه‌بسا به رحم مادر بازگردد.