021-26204868

آرمانِ شهر؛ سیر تکوین مفهوم آرمانشهر

📹 تاک سوم: آرمانِ شهر؛ سیر تکوین مفهوم آرمانشهر 📺

با نمایش فیلم کوتاه «آرمانشهر» ساخته کاستا نیکاس (۲۰۱۹)

[aparat id=”yMs2F” width=”full”]

ساعت ۱۸ پنج‌شنبه ۱۲ مرداد در سومین تاک به تاکبانی علیرضا احسانفر با هم به تماشای فیلم کوتاه آرمانشهر می‌نشینیم و درباره سیر تکوین مفهوم آرمانشهر گپ می‌زنیم.