021-26204868

آرامش در جهان ذهنی ما؛ بازخوانی نمایشنامه «مالی سویینی»

باشگاه تاک برگزار می‌کند

تاک سیزدهم: آرامش در جهان ذهنی ما؛ بازخوانی نمایشنامه «مالی سویینی»

تاکبان‌: سبحان یحیائی

چهارشنبه، ۱۰ آبان – ساعت ۱۷:۳۰

 درباره نمایشنامه:

این اثر برجسته دراماتیک یک قطعه تئاتر جسورانه است. برایان فریل سه شخصیت نمایش را همیشه روی صحنه نگه می‌دارد تا مستقیما با تماشاگر صحبت کنند و سه دیدگاه را با همان داستان جذاب ارائه می‌کند. خود مولی که از کودکی نابینا بود، از دنیای خود قبل و بعد از عمل می‌گوید تا بینایی خود را بازیابد. شوهرش، قهرمان دوره‌گرد اهداف خیر، از اشتیاق خود برای کمک به او صحبت می‌کند و جراح چشم معروف او که در حال حاضر در دونگال یک گوشه‌نشین غرق در ویسکی است، این عمل را فرصتی برای بازپس گیری شهرت خود می‌داند.